keskiviikko 28. tammikuuta 2015

Karhulan Ryhmäyhteisö - Karhula Group Association - AA-meetings in English!

Karhulan AA-ryhmien ja NA-ryhmien palaverit:

AA-ryhmä maanantaina klo 18.00
AA-lounasryhmä keskiviikkona klo 12.00
AA-lounasryhmä perjantaina klo 12.00
NA-ryhmä lauantaisin klo 18.00
osoite: Karjalantie 2 - 4, entisen Nordea pankin viereinen porraskäytävä 2. kerros

Tervetuloa!

Our AA-meetings are also in english!
AA- group Monday at 18.00
AA- lunch group Wednesday at 12.00
AA- lunch group Friday at  12.00
NA- group Saturday at 18.00
address: Karjalantie 2-4, second floor

Welcome!

sähköposti / email: karhulanaa@gmail.com
Lounasrymän blogi

Lisää tietoa AA:sta: Suomen AA 
Lisää tietoa NA:sta  NA-Suomi